Main Navigation
Main Content

NE22 - Hydraulisk hammare med spetsteknologi

Perfekt för rivnings och renoveringsarbete. Den hydrauliska hammaren ger hög produktivitet tack vare systemet med energiåtervinning. Ackumulatorn reducerar tryckvariationerna för att den hela tiden ska kunna leverera hög energi. Konstanta prestanda är oberoende av oljeflödet tack vare en automatisk tryckregulator. Det robusta höljet minskar bullernivån och skyddar hammaren mot damm och främmande föremål. Den massiva absorberingen ökar hammarens och bärarfordonets förväntade livslängd.
 • Optimal funktion tillsammans med stor oljevolym och med dynamisk trycktolerans.
 • Maximalt skydd för armarna tack vare bärarenhetens mycket låga vibrationsnivå.
 • Enkel installation på Wacker Neusons kompakta grävmaskiner.
 • Enkelt och snabbt underhåll.

Toppmodern spetsteknologi

 1. Övre dämpning reducerar vibrationer.
 2. Energikammare med membran - konstant tillförsel; inget underhåll krävs.
 3. Kompakt ljudisolerande hölje - praktiskt och robust.
 4. Automatisk kraft - garanterat konstant tillförsel.
 5. Fästen - enkel och snabb demontering av redskap och mejselfäste; enkel att smörja.
 6. Endast en fästbult - minskat underhåll.
 7. Enkelt flytande mejselfäste - enkelt underhåll.
 8. Nedre dämpning - begränsade vibrationer.

Please note that product availability can vary from country to country. It is possible that information / products may not be available in your country.